jueves, 7 de julio de 2011

METAMORFOSIAMetamorfosi Tailerrean Gorritik egindako zuhaitz koloretsua oinarri bezela hartuz saio berezi bat bizi ahal izan genuen.
Haurrek zuhaitza itxuraldatu zuten ikuspuntu berezi bat eskeiniz.
Gainera, Arte Tailer Aske berezi honetan marrazketa, margoa,
eskultura eta beste hainbat adierazpen teknika erabili zituzten.

viernes, 10 de junio de 2011

METAMORFOSIA

SARTUTASORTU istera doa.
SORMENSENA sortu da. Zuengan hurbilduko gara, zuen herri, ikastetxe, elkarteetara... joango gara Arte Tailer Askeak eskeintzera.

METAMORFOSIA ospatzeko saio berezi bat eskeiniko dugu haur eta helduentzat:

ART ZAKAR                           EKAINAK 18, Larunbata
JUAN GORRITIREKIN           11:00-13:00
                                                 SARTUTASORTU Arte Tailerrean
                                                  ( Kale Nagusia 16, Tolosa )

martes, 7 de junio de 2011

TAILER ASKEA taller libre Tailer aske batean  sei urteko ikasle batek etxean ikasitako teknika bat erakutsi zigun. Kola termikoarekin marrazkiak egiten zituen balde batean jarritako ur hotzaren gainean. Teknikak arrakasta izan zuen eta ikasle guztiek frogatu zuten marrazkiak egitera uraren gainean. Kola hoztean irudia kanpora atera genuen eta gero bakoitzak bere emaitza eman zion lanari. Kasu honetan ( azken irudia ) ikasleak poltxa bat egin zuen eta ondoren bere lanak barnean sartuz etxera eraman zituen.

 En un taller libre una alumna de seis años nos enseñó una teknika nueva que aprendió en su casa. Hacia dibujos sobre agua fría con la cola térmica. La técnica tuvo éxito y todos los demás alumnos realizaron sus dibujos sobre el agua. Cuando la cola se enfría se saca la imagen fuera del agua y luego cada uno le dio su propio acabado. En este caso ( la última imagen ) la alumna realizó una bolsa y después metió dentro sus trabajos para llevárselos a casa.


jueves, 26 de mayo de 2011

IKERKETA TAILERRA


Azkeneko bi saioetan, argia eta itzalekin jolasten aritu gara.
Argia, diapositiben proiektore baten bitartez, pareta txuri eta hainbat objetuen gainean islatzen zen.
Haurrek, oso era ezberdinetan ikusi dute argiarekin jolasteko aukera.
Batzuetan, interesgarriena proiektoretik ateratzen zen argi fokoa edo argiaren sorlekua zen.
Objetiboaren barruan begiratzen zuten sorrera magikoaren sekretuen bila.
Beste batzuetan, paretan islatutako argia zen jolas gaia. Norberaren gorputzaren itzala, objetu ezberdinen itzalak, mugimendua eta itxura aldaketa...
Joku interesgarriak; gelditu eta pentsatzeko momentuak.
Tarteka, bere aurpegietan, argia eta itzalen magia ulertzeko saiakeraren aztarna. Pentsakor...


Las dos últimas sesiones de Taller de Exploración hemos ofrecido a l@s niñ@s propuestas de luz y sombras.
Proyectamos la luz, desde un proyector de diapositivas, sobre una pared blanca y algunos objetos colocados estratégicamente delante de esta.
Hemos podido ver diferentes juegos, con diferentes intereses según las curiosidades de l@s niñ@s .
Algunas veces el interés se centraba en el haz de luz. En el objetivo del proyector desde donde surge esta. Miraban el interior intentando descubrir su mecanismo.
Otras veces su interés se centraba en el cuadro de luz proyectado sobre la pared. En la sombra de su propio cuerpo y en la de los diferentes objetos; el movimiento y la transformación de las sombras, su cambio de tamaño...
Juegos de exploración y momentos en los que el niñ@ se paraba unos segundos a pensar, a asimilar lo descubierto. Reflejando en su rostro el engranaje de sus reflexiones.

sábado, 7 de mayo de 2011

TAILER ASKEA taller libre


   Tailer askeko bost eta sei urteko hiru ikasle margoarekin jolasean jarri ziren. Hasieran jokoz kanpoko zerbait egiten ari zirelakoan saioa moztea pentsatu nuen. Baina, konturatu nintzen gozatzen ari zirela eta tailer askea horretarako zela, irudimenari eta sormenari aurre egiteko. Taldeko lana bilakatu zen, batek pintura boteari buelta eman eta zanpatuz pintzeletara botatzen zuen. Besteek pintura paperean zabaldu eta kolore nahasketak egiten zituzten.
  
   Tres alumn@s de cinco y seis años del taller libre se pusieron ha jugar con la pintura. Al principio pensé en cortarles creyendo que estaban haciendo algo fuera de juego. Pero me di cuenta de que estaban disfrutando mucho y que el taller libre era para eso, para seguir a la imaginación y la creatividad. Se convirtió en trabajo en grupo, uno volcaba el bote de  pintura y aplastándolo la echaba a los pinceles. Los otros cogían la pintura y la repartian en el papel haciendo mezclas de colores.
    Paper bat ez zen nahikoa izan eta beste bi erantsi nituen lurrean bertan. Bakoitza bere jolasan murgildu zen eta batzuek eskuekin pintatzen bukatu zuten. Saioa oso aberatsa izan zen eta ikasleak oso gustora geratu ziren.

  Un papel no fue suficiente y tuve que poner otros dos en el suelo. Cada uno se metió en su juego y algunos acabaron pintando con la mano. La sesión fue muy gratificante y los alumnos se quedaron muy satisfechos.

domingo, 1 de mayo de 2011

2011/04/09 IKERKETA TAILERRA/ TALLER DE EXPLORACION

Nos queda como reflexión, después de esta sesión, cómo los/as niñ@s que todavía no han establecido en su desarrollo cognitivo esquemas de pautas y “normas” que en edad adulta tenemos totalmente asumidas y normalizadas, muestran una frescura y espontaneidad a la hora de explorar y crear que después pueden llegar a perder como adultos.


Aunque no depende sólo de su desarrollo cognitivo sino también de su personalidad, de la forma particular de cada niñ@ de ver el mundo y relacionarse con él.
"Todos l@s niñ@s son artistas. El problema es cómo seguir siendo artista cuando creces".
Pablo Picasso.
Saio honen ondoren gure hausnarketa hau izan daiteke:Haurrek bere garapen kognitiboan, helduek errotuta eta normalizatuta ditugun arau batzuk finkatu baino lehen, beren ikerketa eta sorketa lanetan mardultasun eta berezkotasuna erakusten dute.


Nagusi garenean, mardultasun hau galtzeko joera daukagu.


Baina joera hau ez da garapen kognitiboaren araberakoa bakarrik, izakerari ere loturik dago, bakoitzaren mundua ikusteko eta harremanetan jartzeko erarekin.lunes, 28 de marzo de 2011

Ikerketa Tailerra inguruan:Sobre el Taller de Exploración:

Joan den larunbatean IkerketaTailerra saioa egin genuen 1-4 urte bitarteko haurrekin. Hamabostean behin egiten dugu eta saio bakoitza gai edo material baten inguruan izaten da. Saioa hasi baino lehen, gurasoekin proposamena begiratu eta hipotesi iriki bat edo galdera batzuk egiten ditugu. Haurren, proposamenaren aukera guziak, ikertzeko modua, jolasak, aukerak...aurreikusten saiatzen gera. Baina ondoren ikus dezakeguna, haurren benetako ikerketa saioak, batzuetan, gehienetan, ezustean hartzen gaitu. Joan den larunbatean, aukera guztiak eskeintzeko asmoz proposamena ongi pentsatu eta prestatu genuen. Ondoren aurkeztu eta haurrek, proposamenaren aukerak aztertu ondoren, beren irudimena eta jolasak sortzeko jaiotzetiko ahalmenari jarraituz, lurreko tapizarekin jolasten jarri ziren. Lurreko tapiza nahiz eta proposamenaren barruan egon ez zen jolasean aritzeko pentsatua baina askotan gertatzen den bezala gure hipotesiak motz gelditu ziren eta irudimenaren poderioz tapiz batek eman dezaken jokua ikusi ahal izan genuen. El sábado pasado realizamos una sesión de Taller de exploración con niñ@s de 1 a 4 años. Estos talleres los venimos haciendo a lo largo del curso cada 15 días los sábados por la mañana. En cada sesión ofrecemos a l@s niñ@s una propuesta con materiales diferentes para que puedan explorarlos con total libertad y descubrir todas sus posibilidades creativas. Antes de comenzar, los adultos que acudimos a la sesión observamos la propuesta para plantarnos hipótesis abiertas y preguntas a las que buscaremos respuestas en las acciones de l@s niñ@s . Pero en esta ocasión, como ocurre muchas veces, nuestras hipótesis se quedaron cortas al observar los juegos de l@s niñ@s : después de una rápida exploración de las posibilidades de la propuesta los juegos se centraron en un elemento que aunque formaba parte de la propuesta no estaba pensado como material para manipular. Una vez más nos sorprenden centrando su curiosidad en un material "no propuesto", en el tapiz que cubre el suelo para hacer el ambiente más acogedor.

lunes, 21 de marzo de 2011

PLAZA BERRIKO TAILERRA


2010 IRAILA / SEPTIEMBRE

Tolosako plaza berrian egindako Tailer Askea eta Ikerketa Tailerra.
Tailer Askea 4 urtetik gora zuzendua izan zen eta berziklatzeko material eta margoekin aritu ziren lanean.
Ikerketa Tailerra 4 urtetik beherakoentzat zuzendua izan zen eta koloreztatutako spaguetti egosiekin aritu ziren ikertzen.

Taller Libre y Taller de Exploración realizados en la plaza nueva de Tolosa.
El Taller Libre estaba dirigido a niñ@s mayores de 4 años y trabajaron con materiales de reciclaje y pinturas.
El Taller de Exploración estaba dirigido a niñ@s de menos de 4 años y experimentaron con spaguettis cocidos y coloreados.

ANDOAINGO TAILERRA


2.010 ABENDUAK 18 / DICIEMBRE

ARTEKABI: Andoaingo artisten elkaltearen lokalean egindako tailerra.
3-10 urte bitarteko umeak berziklatzeko materialekin egindako arte tailer askea.
Ume bakoitzak bere pertsonaia asmatu eta eraiki zuen.

ARTEKABI: Taller realizado en el local de la asociación de artistas de Andoain.
Taller de arte libre dirigido a niñ@s de 3-10 años con materiales de reciclaje.
Cada niñ@ inventó y construyó su propio personaje.